yabo88vip1com

中融-融沛169号集合资金信托产品20200427批次和20200429批次A1、A2类别委托人信托利益分配的通知
2020.07.27
返回公告

尊敬的委托人/受益人:

现向您披露中融-融沛169号集合资金信托产品20200427批次和20200429批次A1A2类别委托人信托利益分配的通知,详见附件,附件文件打开密码为中融-融沛169号集合资金信托计划保管账户后4位数字。

特此通知!

附件:中融-融沛169号集合资金信托产品20200427批次和20200429批次A1、A2类别委托人信托利益分配的通知.pdf

 

 

                                                                                                                                   yabo88vip1com有限公司

2020727

Baidu
sogou